FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति डाउनलोड
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 08/10/2022 - 14:23 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 08/10/2022 - 14:19 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९
स्थानीय आर्थिक नियमावली, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 16:13 PDF icon .
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन‍) नियमावली २०७४ ७५/७६ 06/08/2022 - 16:11 PDF icon .
स्थानीय निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 16:09 PDF icon .
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 16:07 PDF icon .
स्थानिय भूमि ऐन २०७८ ७८-७९ 02/25/2022 - 16:36 PDF icon .
स्थानिय वन ऐन, २०७८ ७८-७९ 02/25/2022 - 16:35 PDF icon .
स्थानिय बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन ऐन २०७८ ७७/७८ 07/21/2021 - 16:48 PDF icon .
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/18/2021 - 17:05 PDF icon .

Pages