FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वडा स्तरीय मिलिजुली समूह गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वडा स्तरीय मिलिजुली समूह गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

रोजगार प्राविधिक पदको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन !!!

रोजगार प्राविधिक पदको परिक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन !!!

रोजगार प्राविधिक पदको परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!!

रोजगार प्राविधिक पदको परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!!

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना !!!

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना !!!

Pages