FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१४ कार्यपालिका बैठक चौधौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:47 PDF icon १४ कार्यपालिका बैठक चौधौ-२०७९.pdf

१३ कार्यपालिका बैठक तेह्रौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:47 PDF icon १३ कार्यपालिका बैठक तेह्रौ-२०७९.pdf

१२ कार्यपालिका बाह्रौ बैठक-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:46 PDF icon १२ कार्यपालिका बाह्रौ बैठक-२०७९.pdf

११ कार्यपालिका बैठक एघारौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:45 PDF icon ११ कार्यपालिका बैठक एघारौ-२०७९.pdf

१० कार्यपालिका दशौ बैठक-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:44 PDF icon १० कार्यपालिका दशौ बैठक-२०७९.pdf

९ कार्यपालिकाको बैठक नवौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:43 PDF icon ९ कार्यपालिकाको बैठक नवौ-२०७९.pdf

८ कार्यपालिका बेठक आठौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:41 PDF icon ८ कार्यपालिका बेठक आठौ-२०७९.pdf

७ कार्यपालिका बैठक सातौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:41 PDF icon ७ कार्यपालिका बैठक सातौ-२०७९.pdf

६ कार्यपालिका बैठक छैटौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:40 PDF icon ६ कार्यपालिका बैठक छैटौ-२०७९.pdf

५ कार्यपालिका बैठक पाँचौ-२०७९

७९/८० 03/12/2023 - 17:39 PDF icon ५ कार्यपालिका बैठक पाँचौ-२०७९.pdf

Pages