FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अ.हे.व. दरखास्त फामरको नमूना ८०/८१ 08/16/2023 - 16:54 PDF icon अ.हे.व को लागि फारम २०८०.pdf
अ.न.मी. दरखास्त फारमको नमुना ८०/८१ 08/16/2023 - 16:52 PDF icon अ.न.मी का लागि फारम २०८०.pdf
कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन word offie ८०/८१ 08/08/2023 - 12:26 File कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.docx
कार्यक्रमको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन ८०/८१ 08/08/2023 - 12:25 PDF icon आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.pdf
आयोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन (Word Office) ८०/८१ 08/08/2023 - 12:25 File आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.docx
आयोजनाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदन ८०/८१ 08/08/2023 - 12:23 PDF icon आयोजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन.pdf
कार्य सम्पादन फाराम ( स्वास्थ्य) ८०/८१ 08/07/2023 - 17:11 File कासमु फाराम स्वास्थ्य.docx
स्थायी कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको नमूना । ८०/८१ 07/18/2023 - 16:54 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका कासमु स्थानीय तह.pdf, File दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका कासमु फारम स्थानीय तह .docx
वडा कार्यालय - नयाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी लेटरप्याड । ७९/८० 07/16/2023 - 14:12 File वडा कार्यालय- नेपाली लेटरप्याड.docx, File EnglishLetterpad - Ward Office.docx
स्वास्थ्य चौकी - नयाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी लेटरप्याड । ७९/८० 07/16/2023 - 14:11 File स्वास्थ्य चौकी- नेपाली लेटरप्याड.docx, File Health Post- English Letterpad.docx

Pages