FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Supply, Delivery and Distribution of Boer Breeding Buck सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

दस्तावेज: 

Supply, Delivery and Distribution of Live Goat(Khari) सम्बन्धि फाराम

दस्तावेज: 

Supply, Delivery and Distribution of Food Items सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (खोटाङ टुडे नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका )

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(गाउँपालिका भवन निर्माण)

दस्तावेज: 

Pages