FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना । (कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका)

बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।(धिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास आयोजना )

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ( रमाईलो देखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालय सम्मको सडक ग्राभेल र रेग्मिटार पञ्चमी सडक ग्रेभेल)

दस्तावेज: 

Pages