FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति डाउनलोड
स्थानीय सहकारी संस्था संचालन कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 11/19/2019 - 15:42 PDF icon .
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 11/11/2019 - 12:08 PDF icon .
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 07/03/2019 - 11:57 PDF icon .
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/02/2019 - 19:31 PDF icon .
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/29/2019 - 17:45 PDF icon .
स्थानीय कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 01/29/2019 - 17:27 PDF icon .
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/02/2018 - 19:01 PDF icon .
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/02/2018 - 18:51 PDF icon .
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/25/2018 - 19:31 PDF icon .
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/25/2018 - 19:31 PDF icon .

Pages