FAQs Complain Problems

ई.मणिचन्द्र राई

ईमेल: 
kiratmani03@gmail.com
फोन: 
९८१३८५११६३

मैले logimetrix Techsolutions, India मा बाह्र वटा भन्दा धेरै प्रोजेक्ट मा .NET and android डेवलपरको रुपमा काम गरेको छु जस मध्ये दुई ओटा  एप्स Google play store मा उपलब्ध छ | Vedanta Limited Mumbai,India(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logimetrix.nj.cairn) र Sterlite Energy Limited New Delhi India(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logimetrix.ppmms) अनि मेरो ब्लग  https://programmergangtuts.blogspot.com

Section: 
सूचना प्रविधि शाखा

जन प्रतिनिधि