FAQs Complain Problems

प्रतिनिध सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण।

प्रतिनिध सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण।

विवरण हेर्नको लागि तलको link मा Click गर्नुपर्नेछ ।
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ziVqmZJgiVNQzpHc9AR1k4YO9VG6gi0MMFJSeIDfuU/edit#gid=0

आफु परेको मतदान केन्द्र हेर्नको लागि तल दिइएको link मा Click गर्नुपर्नेछ ।
https://datastudio.google.com/reporting/2b3fb21b-9698-43c3-909b-102688b8709a/page/p_pszl2r2uzc
 

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि