FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थायी कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको नमूना । ८०/८१ 07/18/2023 - 16:54 PDF icon दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका कासमु स्थानीय तह.pdf, File दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका कासमु फारम स्थानीय तह .docx
वडा कार्यालय - नयाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी लेटरप्याड । ७९/८० 07/16/2023 - 14:12 File वडा कार्यालय- नेपाली लेटरप्याड.docx, File EnglishLetterpad - Ward Office.docx
स्वास्थ्य चौकी - नयाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी लेटरप्याड । ७९/८० 07/16/2023 - 14:11 File स्वास्थ्य चौकी- नेपाली लेटरप्याड.docx, File Health Post- English Letterpad.docx
गाउँपालिका कार्यालयको - नयाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी लेटरप्याड । ७९/८० 07/16/2023 - 14:03 File English Letterpad-Diprung Chuichumma RM.docx, File नेपाली लेटरप्याड
सम्पति विवरण फाराम (नमुना)- दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका। ७९/८० 07/12/2023 - 14:33 File सम्पति विवरण फाराम (नमुना)-दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका।.docx
कार्यालय सहयोगीका लागि दरखास्त फाराम। ७९/८० 06/18/2023 - 13:00 PDF icon कार्यालय सहभागी लागि दरखास्त फाराम।.pdf
कोल्डचेन असिष्टेन्ट का लागि दरखास्त फाराम। ७९/८० 06/18/2023 - 12:59 PDF icon कोल्डचेन असिष्टेन्ट (Coldchain Assistant) का लागि दरखास्त फाराम।.pdf
हेल्थ असिष्टेन्ट (HA) का लागि दरखास्त फाराम। ७९/८० 06/18/2023 - 12:57 PDF icon हेल्थ असिष्टेन्ट (Health Assistant-HA) का लागि दरखास्त फाराम।.pdf
प्रशासन सहायक पदका लागि दरखास्त फाराम।। ७९/८० 06/16/2023 - 14:34 PDF icon प्रशासन सहायकका लागि दरखास्त फाराम।.pdf
डोर हाजिरी फाराम। ७९/८० 06/16/2023 - 11:17 PDF icon डोर हाजिरी फाराम.pdf

Pages