FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ( रमाईलो देखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालय सम्मको सडक ग्राभेल र रेग्मिटार पञ्चमी सडक ग्रेभेल)

दस्तावेज: 

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना । ( रमाईलो देखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालय सडक ग्रभेल र पञ्चमी रेग्मिटार सडक ग्राभेल )

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । ( कान्तिपुर दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका- २०७७/१२/०१) - धिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास आयोजना)

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (सौर्य दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका-२०७७/११/१६)

दस्तावेज: