FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।(धिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास आयोजना )

७७/७८ 04/12/2021 - 18:01 PDF icon Technical Opening-Notice.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ( रमाईलो देखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालय सम्मको सडक ग्राभेल र रेग्मिटार पञ्चमी सडक ग्रेभेल)

७७/७८ 04/06/2021 - 11:29 PDF icon LOI-DP.pdf

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना । ( रमाईलो देखि पञ्चमी हुँदै गाउँपालिका कार्यालय सडक ग्रभेल र पञ्चमी रेग्मिटार सडक ग्राभेल )

७७/७८ 03/29/2021 - 20:09 PDF icon Tender Opening.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । ( कान्तिपुर दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका- २०७७/१२/०१) - धिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास आयोजना)

७७/७८ 03/14/2021 - 00:45 PDF icon Diprung Notice.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (सौर्य दैनिक राष्ट्रिय पत्रिका-२०७७/११/१६)

७७/७८ 02/28/2021 - 07:35 PDF icon Correction Notice ad Diprung.pdf

Supply, Delivery and Distribution of Boer Breeding Buck सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

७७/७८ 10/18/2020 - 17:53 PDF icon SQ Document-Boer Breeding Buck.pdf

Supply, Delivery and Distribution of Live Goat(Khari) सम्बन्धि फाराम

७७/७८ 10/18/2020 - 17:40 PDF icon SQ Document-Live Goat(Khari).pdf

Supply, Delivery and Distribution of Food Items सम्बन्धि दरभाउ पत्र फाराम

७७/७८ 10/18/2020 - 17:28 PDF icon SQ Document-Food Items.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (खोटाङ टुडे नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका )

७७/७८ 10/18/2020 - 17:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(गाउँपालिका भवन निर्माण)

७६/७७ 07/06/2020 - 12:47 PDF icon 4x11 (1).pdf

Pages