FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (कान्तिपुर दैनिक )

७६/७७ 06/30/2020 - 01:50

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताज खोल्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/19/2020 - 12:33

२०७७/०२/०९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको Bid Document मा Equipment संशोधन गरिएको सूचना ।

७६/७७ 06/05/2020 - 18:43 PDF icon DP-Office-Bid-Doc-Samsodhan.pdf

गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७७/०२/०९)

७६/७७ 05/22/2020 - 01:43 PDF icon final diprung (1).pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(दिखुवा दोभान झो.पु. र खामारे दोभान झो.पु.)-बोलपत्र आह्वान मिति २०७६/०६/१६ सौर्य दैनिक

७६/७७ 12/08/2019 - 03:18

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धि सूचना(दिखुवा दोभान झो.पु. र खामारे दोभान झो.पु.)-बोलपत्र आह्वान मिति २०७६/०६/१६ सौर्य दैनिक

७६/७७ 11/06/2019 - 21:36

बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धि सूचना(दिखुवा दोभान झो .पु. , खमारे दोभान झो .पु.)-प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६/०६/१६

७६/७७ 10/03/2019 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(साप्सु खोला पुल)

७५/७६ 05/16/2019 - 05:08

साप्सु खोला पुलको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना (कान्तिपुर दैनिक )

७५/७६ 05/05/2019 - 05:21

सार्बजनिक खरिद नियमावली

७५/७६ 05/04/2019 - 16:41 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संसोधन सहित.pdf

Pages